Praktijk Heuven - Berg en Dal

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt door Prakijkheuven.

Prakijkheuven is een eenmanszaak, welke wordt geleid door Lenie Heuven. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring en is te bereiken via informatie@praktijkheuven.nl of 06 -11165162.

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Praktijkheuven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

- voor- en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mail adres
- gezondheid
- wat relevant is voor jouw begeleiding van wat we bespreken en doen tijdens een consult

 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verwerkt door Praktijkheuven, die in het volgende overzicht worden weergegeven: 

- Indien het nodig is om je te kunnen bellen of e-mailen
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
- Het verzenden van reclame
- Praktijkheuven verwerkt ook persoonsgegevens als ik daartoe wettelijk verplicht ben,
zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte 

Opslagperiode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Praktijkheuven, maar niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens en adresgegevens: 7 jaar
Het is wettelijk verplicht vanuit de belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren.

Jouw dossier: 1 jaar
Gegevens en informatie over jou,die genoteerd worden tijdens jouw consult.

E-mail contact 1jaar
Wanneer je contact opneemt met Praktijkheuven via e-mail met informatie@praktijkheuven.nl worden de mails doorgestuurd naar praktijkheuven@gmail.com. Deze betreffende mails worden maximaal 1 jaar opgeslagen in het Gmail account.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prakijkheuven deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het nodig zijn jouw gegevens te delen met derden, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Recht op gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen die bij Praktijkheuven zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Praktijkheuven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijkheuven. Ook heb je recht op overdracht: mocht je de gegevens nodig hebben die bij Praktijkheuven opgeslagen liggen, in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan dient Praktijkheuven al jouw gegevens, die op dat moment nog aanwezig zijn, over te dragen aan de andere partij. 

Praktijkheuven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat er niet op de juiste manier met jouw gegevens omgegaan wordt. Dat kan via de volgende link 

Plichten 

Praktijkheuven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je vragen, neem dan contact op via informatie@praktijkheuven.nl of 06 - 11165162

Contactgegevens 
www.praktijkheuven.nl
Waldeck Pyrmontlaan 31
6571 AW Berg en Dal